Skönhetssalong
F R A N S F Ö R L Ä N G N I N G

Fransförlängning


Nyhet för våren 2023 är att Mindy har utbildat sig till Franstekniker och kommer erbjuda singelfransar, volym, samt mixfransar.

Mindy kommer till en början att erbjuda ett riktigt bra elevpris; 400kr ! Boka "Elevbehandling" på vår bokadirekt!


Välkomna!

S I N G E L F R A N S A R

S I N G E L F R A N S A R